Ghi nhận và cám ơn nghĩa tình của đồng môn Lê Ngọc Ánh – San Jose, California và đồng môn Nguyên Nhung - Houston - TX.

  Ngày 20/09/2004

Chúng tôi được anh Châu Minh Hoàng báo tin vừa nhận được:

$US 110.00 từ đồng môn Nguyên Nhung ở Houston Texas USA và

$US 100.00 từ đồng môn Lê Ngọc Ánh ở  San Jose, California– USA

(tổng cộng trong 1 check $US 210.00 do anh Lê Ngọc Ánh chuyển tiếp)

Ðính kèm một ghi chú như sau:

Anh Lê Ngọc Ánh: (- Gởi tặng $US 50.00 để đóng góp cho chi phí điều hành trang nhà.

-         Gởi tặng $US 50.00 đến anh Trần Lực Sĩ).

Chị Nguyên Nhung: (Gởi tặng $US 110.00 đến anh Trần Lực Sĩ

Xin thành thật cám ơn anh chị Lê Ngọc Ánh và anh chị Nguyên Nhung đã tiếp tay cho trang nhà gia đình PTG&ĐTĐ (ptgdtd.com) của chúng ta được trường tồn và giúp anh Trần Lực Sĩ.

Sau khi điện thoại & Email với anh BH Trạng, anh Lê Ngọc Ánh và chị Nguyên Nhung, đây là trường hợp đặc biệt, số tiền $160.00 ủng hộ anh Trần Lực Sĩ sẽ được chuyển sang anh Trạng để ấn hành tập thơ theo ý nguyện của anh Trần Lực Sĩ.

Anh Châu Minh Hoàng đã trao cho anh Khải/chị Bạch Tuyết ngày 23/7/04. Anh Khải và chị Bạch Tuyết sẽ về đến Melbourne vào tháng 10/2004 và sẽ trao cho anh Lê Thiện Phúc

 

Ban ÐH trang nhà PTGDTD.com